Setkání kytaristů

KRONIKA

Tuto sekci průběžně doplňujeme, již nyní však skýtá mnoho zajímavých fotek a odkazů. 

Příjemnou zábavu a vzpomínání!